fbpx

ZAPOMNIAŁEŚ LOGINU I HASŁA?

Oferujemy pełen zakres szkoleń oraz kursy na Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy lub osób

To szkolenie wykonują kierowcy którzy posiadają obie kategorie zawodowe prawa jazdy ale tylko do jednej z nich  kurs uprawniający do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy ukończyli w terminie:

  • do kat. C  lub C1 po 10-tym września 2009 r.   i nie przekroczyli dotychczas 21 roku życia
  • do kat. D lub D1 po 10-tym września 2008 r.   i nie przekroczyli dotychczas 23 roku życia

Kurs prowadzony jest w przeciągu 65 godzin metodą e-lerningową , 5 godzin to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to pełna wersja tego szkolenia i  jedynie ukończenie tej wersji  umożliwia młodym kierowcom prowadzenie pojazdów bez ograniczeń tonażowych (w przypadku kat. C) oraz ilościowych (kat. D)
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniej ukończone szkolenie na jedną z kategorii zawodowych:

  • D wydane po dniu 10 września 2008r. i posiadanie już świadectwa kwalifikacji zawodowej uzyskane po kursie kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy.
  • C wydane po 10 września 2009r. i posiadanie już świadectwa kwalifikacji zawodowej uzyskane po kursie kwalifikacja wstępna lub kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu osób.

Kwalifikację wstępną uzupełniającą wykonuje się raz, można rozpocząć ją w trakcie trwania kursu na prawo jazdy kat. C lub D lub po jego zakończeniu.
Następnie, co 5 lat wykonuje się szkolenie okresowe (przewidziane na 35 h)
Niezależnie od tego z jakimi kategoriami prawa jazdy przystępuje się do kursu, kwalifikację wstępną  uzupełniającą uzyskuje się na całą grupę kategorii: C/C1/C+E/C1+E  lub D/D1/D+E/D1+E/.
Po ukończonym kursie w przeciągu 2-3 tygodni wyznaczony zostaje egzamin państwowy, składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru (zalicza 5 poprawnych odpowiedzi).
Przed przystąpieniem do kursu należy wykonać badania psychologiczne oraz lekarskie. Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji Wstępnej  Uzupełniającej zanieść te trzy dokumenty wraz ze zdjęciem (wymiary 35x45 mm) do wydziału komunikacji w celu wymiany prawa jazdy oraz wpisania w nim uzyskanych uprawnień (kod 95).

Kurs można rozpocząć każdego dnia!
Cena z materiałami, podręcznikiem oraz egzaminem zadzwoń 509 753 193.

Kurs prowadzony również w języku rosyjskim.

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 509 753 193

GÓRA