fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

Zapraszamy na kurs doradcy ADR (DGSA) przygotowujący do państwowego egzaminu w TDT osoby które:

 • po raz pierwszy przystępują do zdobywania uprawnień do pracy jako doradca ADR,
 • posiadają uprawnienia, które straciły już ważność,
 • posiadają uprawnienia, które chcą odnowić na kolejne lata

Cennik kursów - doradca ADR:

2 x Piątek, Sobota, Niedziela

KURS CENA W CENIE
Kurs na doradcę ADR (DGSA) 3800zł 3200 zł* Pełne szkolenie + materiały + podręczniki + zgłoszenie kursu oraz kursanta do TDT - Transportowego Dozoru Technicznego!

*Niższa cena dotyczy zapisu elektronicznego tutaj oraz potwierdzonego przelewem przed kursem. Cena na 30dni przed obniżką 3800zł.

Najbliższy terminy kursów weekendowych:

1 CZEŚĆ 2 CZĘŚĆ
07,08,09 14,15,16 CZERWIEC WARSZAWA
21,22,23 28,29,30 CZERWIEC BRAK WOLNYCH MIEJSC ŁÓDŹ
EGZAMINY  11 lub 25 CZERWIEC WARSZAWA

Pozostałe terminy kliknij poniżej:

Zanim zaczniesz przygodę z doradctwem ADR przeczytaj

Świadectwo doradcy ADR wydawane jest przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i ważne jest przez okres 5 lat. Nie czekaj do ostatniej chwili. Cały piąty rok jest czasem kiedy możesz wykonać kurs odnawiający uprawnienia, a nowe uprawnienia będą obowiązywały od następnego dnia po wygaśnięciu starych uprawnień.

Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność, pod warunkiem, że:

 • nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (warunki kwalifikacyjne);
 • nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa doradcy złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją działającą przy Dyrektorze TDT

Uprawnienia doradcy zdobyte w Polsce są ważne w każdym kraju należącym do Umowy europejskiej ADR.

Egzamin na doradcę DGSA - Najważniejsze informacje

Egzamin Państwowy składa się z trzech części:

 • ogólnej - zawierającej zestaw 30 pytań testowych (80 minut)
 • szczegółowej (specjalistycznej) - zawierającej 20 pytań testowych (60 minut)
 • opisowego zadania praktycznego (60 minut).

Doradcy przedłużający uprawnienia nie rozwiązują zadania praktycznego

Aby zdać egzamin z zarówno z części ogólnej jak i  specjalistycznej trzeba uzyskać co najmniej 80% oraz poprawnie rozwiązać zadanie.

Zagadnienia wymagane na egzaminie:

 • przyczyny i następstwa wypadków,
 • przepisy krajowe oraz umowy międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • środki bezpieczeństwa stosowane w przewozie drogowym,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • przepisy dotyczące pakowania, przewozu luzem, oznaczeń ostrzegawczych, dokumentacji wymaganej przy przewozie.

Cena egzaminu: 500 zł

Miejsce egzaminu: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8 (wejście od ul. Nowogrodzkiej),  00-613 Warszawa

Najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem do TDT, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przystąpienie do egzaminu,
 • zaświadczenie potwierdzające  ukończenie szkolenia dla doradców ADR,
 • kopię dyplomu potwierdzającą wyższe wykształcenie,
 • oświadczenia o niekaralności,
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Do pobrania pytania i zadania z egzaminu państwowego:

Kiedy i do czego potrzebny jest doradca DGSA?

Każdy podmiot, który wykonuje czynności takie jak:

 • transport towarów niebezpiecznych,
 • załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych,
 • zapakowanie lub napełnianie towarów niebezpiecznych,

w ilościach nakazujących oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi ma obowiązek wyznaczyć doradcę DGSA (ADR).

 • ponadto doradca DGSA może przeprowadzać szkolenia dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne.

Główne obowiązki doradcy to:

 •  śledzenie zgodności z wymaganiami dot. przewozu towarów niebezpiecznych,
 •  doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 •  przygotowanie rocznego sprawozdania dla WITD
 •  kontrola prawidłowości transportu pod kątem przepisów ADR,
 •  itp.

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 509 753 193

TOP