fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

Egzamin na doradcę ADR / DGSA

Ważne inrmacje dla kandydatów na doradcę ADR/DGSA

Aby pracować w zawodzie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) powinna spełniać określone wymagania zawarte w Umowie ADR. Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową, odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

Ile kosztuje egzamin (całościowa cena za egzamin):

SKŁADANY WNIOSEK CENA
PIERWSZY RAZ (KANDYDAT) 500 zł
PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI 400 zł
ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ 300 zł

Kto może wysłać wniosek?

Sprawę może załatwić tylko Wnioskodawca. To właśnie Wnioskodawca ma złożyć wniosek wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT lub: pocztą tradycyjną, kurierem na adres siedziby Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie; lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP - kliknij aby przejść do strony. Adres skrytki ePUAP: /tdt/SkrytkaESP

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu - kliknij aby pobrać,
  • dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty za egzamin,
  • kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu (w przypadku osób nie posiadających ważnego świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem),
  • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy),
  • oświadczenie o niekaralności - kliknij aby pobrać
  • kopię posiadanego świadectwa doradcy (w przypadku doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy i doradców poszerzających zakres posiadanych uprawnień),
  • dokument potwierdzający zmianę nazwiska jeżeli w dokumentach potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje lub kursy będzie inne nazwisko niż nazwisko kandydata,
  • na egzaminie należy spełnić wymóg posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość legitymującej się osoby.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z kompletem załączników składa się osobiście w siedzibie TDT, tradycyjną drogą pocztową, kurierem lub poprzez ogólnopolską platformę teleinformatyczną ePUAP. Wnioski przesłane wiadomością email nie są rozpatrywane. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na egzaminie.

Jak dokonać opłaty za egzamin:

Opłaty dokonujemy bezpośrednio na konto Transportowego Dozoru Technicznego
nr konta TDT: 16 1130 1017 0020 1237 5820 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

W tytule prosimy wpisać odpowiednio: „egzamin dla kandydata ADR imię i nazwisko”.,

Ważne: Pamiętaj o wydrukowaniu potwierdzenia opłaty.

Gdzie szukać odpowiedzi na dodatkowe pytania na temat egzaminu na doradcę DGSA?

Transportowy Dozór Techniczny - Warszawa

telefony: +48 728 333 030 lub +48 887 250 096
e-mail: doradcy@tdt.gov.pl

Terminy egzaminów i kursów

Sprawdź aktualne terminy tutaj: https://pracownia-test.pl/terminy-szkolen/

lub zadzwoń do nas: Rejestracja, zapisy: tel.: kom: +48 509 753 193

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 509 753 193

TOP