fbpx

ZAPOMNIAŁEŚ LOGINU I HASŁA?

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, ponieważ nigdzie indziej w Warszawie ani na żadnym kursie internetowym nie otrzymasz tak dobrej i kompleksowej usługi.

 1. Mamy bardzo dobrze i obszernie opracowaną tematykę topografii Warszawy.
 2. Nasi kursanci mówią, że wszystko o co byli pytani na egzaminie, znajduje się w naszych materiałach edukacyjnych.
 3. Skupiamy się na rzeczach istotnych dla zdania egzaminu.
 4. Przygotowujemy do egzaminu, nie zależy nam tylko na wystawieniu zaświadczenia. Wykłady prowadzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w tematyce transportu drogowego taksówką.
 5. Wykładowcy znają rynek warszawskich korporacji i zawsze mogą doradzić gdzie warto i za ile…
 6. Każdy kursant otrzymuje od nas dobrze przygotowane materiały dotyczące tematyki kursu obejmujące topografię, prawo oraz przykładowe testy. Materiały są stale aktualizowane i dostosowywane do zmieniającego się prawa.
 7. Badania psychotechniczne i lekarskie, które możesz wykonać u nas na miejscu po szkoleniu.
 8. Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji taxi – prawa do wykonywania zawodu kierowcy taksówki.

Jak zostać taksówkarzem (Kurs Taxi – Warszawa)?

01

Zapis na kurs TAXI

Zapisujesz się do nas na kurs i rozpoczynasz go z nami.
02

Gotowość do egzaminu

Otrzymujesz od nas stosowne zaświadczenie, które składasz w urzędzie miasta, gdzie urząd ten wyznaczy Ci termin egzaminu.
03

Egzamin

Przystępujesz do egzaminu w Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu M.St. Warszawy al. Jerozolimskie 28
04

Zdany egzamin

Po zdanym egzaminie wykonujesz badania psychotechniczne i lekarskie.
05

Złożenie wniosku

Składasz wniosek o licencję TAXI w Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu M.St. Warszawy, al. Jerozolimskie 28
06

Gotowe masz licencję TAXI

Oczekujesz na wiadomość od urzędu i odbierasz licencję. Gratulujemy!

Nowe przepisy odnośnie kursów na licencję taxi w Warszawie

Absolwent naszego kursu otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu TAXI
 • starannie przygotowane materiały dot. poruszanych zagadnień
 • orzeczenie psychologiczne
 • zaświadczenie lekarskie

Wykonywanie transportu drogowego taksówką regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874). Szczegółowe wymagania określone są w art. 6 ustawy:

Osoba zamierzająca podjąć działalność gospodarczą w w/w zakresie powinna:

 • mieć ukończone 21 lat
 • posiadać prawo jazdy kategorii B
 • przedstawić orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze kierowcy
 • przedstawić orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze kierowcy
 • posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem
 • nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karno-skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przeciwko zdrowiu i życiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 509 753 193

GÓRA