fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

Egzamin próbny na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym rzeczy lub osób w Pracownia Test Warszawa

Egzamin składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz zadania egzaminującego.

 1. Test pisemny zawiera 64 pytania wielokrotnego wyboru, z czterema możliwymi odpowiedziami.Test składa się z ośmiu modułów sprawdzających wiedzę z następujących zagadnień:
  • prawo cywilne,
  • prawo handlowe,
  • prawo socjalne,
  • prawo podatkowe,
  • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
  • dostęp do rynku,
  • normy techniczne i techniczne aspekty działalności oraz bezpieczeństwo drogowe.W teście zawartych jest po osiem pytań z każdego modułu.
 2. Zadanie egzaminacyjne, w którym do rozwiązania są dwa przekłady praktyczne zawierające po dwa pytania. Jedno z przykładów obejmuje zagadnienia z zakresu czasu pracy kierowcy.

Czas terania egzaminu to 4 godziny, rozdzielone po równo na każdą część:

  • 120 minut test pisemny,
  • 120 minut zadanie egzaminacyjne

Kryteria według których oceniany jest egzamin:

 1. Test pisemny: 1 punkt – zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniu,
  0 punktów – nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi lub
  zaznaczenie nie wszystkich poprawnych odpowiedzi.
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 64
 2. Zadanie egzaminacyjne: od 0 do 4 punktów za każdą odpowiedź:
  4 punkty – odpowiedź bardzo dobra
  3 punkty – dobra
  2 punkty – dostateczna
  1 punkt - odpowiedź niepełna
  0 punktów- odpowiedź nieprawidłowa bądź brak odpowiedzi
  Każda ocena w zadaniu egzaminacyjnym ma swoją wagę równą 4.
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 64
  (4 pytania x 4 ocena x 4 waga = 64)

Egzamin uznaje się za zaliczony gdy spełnione są dwa warunki:

 1. Uzyskano co najmniej 50% punktów z każdej części egzaminu
 2. Uzyskano łącznie co najmniej 60% ogólnej liczby punktów z całego egzaminu.

Tak wygląda egzamin, który będą musieli Państwo zdać w Instytucie Transportu Samochodowego aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.

U nas, w Pracowni Test mogą go Państwo wykonać w celu sprawdzenia swojej wiedzy wcześniej, poznać swoje słabe i mocne strony jeszcze przed egzaminem państwowym w ITS.

Na egzaminie próbnym zmierzą się Państwo z pytaniami testowym oraz zadaniami, które występują na egzaminie państwowym. Zarówno stopień trudności zadań oraz testów, jak i kryteria oceny są porównywalne z egzaminem w ITS. Podczas omówienia dowiedzą się Państwo jakie błędy popełnili, poznają swoje wyniki oraz prawidłowe odpowiedzi w pytaniach testowych wraz z właściwymi metodami rozwiązywania zadań.
Omówienie egzaminu próbnego przeprowadzi wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminu na certyfikat przewoźnika.

Czas oraz ilość pytań testowych i zadań praktycznych w Pracowni Test identyczna jak na egzaminie ITS:

 • 120 minut test pisemny,
 • 120 minut zadanie egzaminacyjne
 • Omówienie egzaminu z prowadzącym szkolenia na certyfikat: 240 minut

Cena: 400 zł

Egzamin próbny to oszczędność czasu i pieniędzy, bo jest się pewnym co  do przygotowania przed egzaminem państwowym, na który średnio oczekuje się około 3 tygodni i kosztuje 800 zł plus dojazd.

W razie potrzeby można zapisać się u nas pełny kurs przygotowawczy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika, lub wybrać sobie te dni w których przerabiany jest materiał z którego czują się Państwo najsłabiej.

Tylko dla osób które odbyły egzamin próbny koszt kursu to 1100 zł. lub każdy wybrany dzień 270 zł.

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 509 753 193

TOP