fbpx

ZAPOMNIAŁEŚ LOGINU I HASŁA?

Oferujemy pełen zakres szkoleń oraz kursy ADR dla pracowników:

  • pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę,
  • pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych,
  • pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych,
  • kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie zgodne z 8.2.1, zagazowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (wożący małe ilości na wyłączeniach).

Cennik kursów:

KURS CENA W CENIE
ADR Podstawa 600 zł       testy + podręcznik ADR + pisemne instrukcje + egzamin
ADR Podstawa – WERSJA EKONOMICZNA 540 zł       testy + podręcznik ADR + egzamin
UWAGA: w tej cenie podręcznik i pisemne instrukcje tylko na czas kursu
(nie na własność)
ADR Cysterny 350 zł       testy + materiały szkoleniowe + egzamin
ADR Klasa 1 350 zł       testy + materiały szkoleniowe + egzamin
ADR Klasa 7 350 zł       testy + materiały szkoleniowe + egzamin

Zdobądź 13 klas ADR:

  • Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
  • Klasa 2 – Gazy
  • Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne.
  • Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samo-reaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
  • Klasa 4.2 – Materiały samozapalna
  • Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
  • Klasa 5.1 – Materiały utleniające.
  • Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne.
  • Klasa 6.1 – Materiały trujące.
  • Klasa 6.2 – Materiały zakaźne.
  • Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze.
  • Klasa 8 – Materiały żrące.
  • Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR

Kursy ADR Pracownia Test
Kursy ADR Pracownia Test

Zanim zaczniesz przygodę z ADR przeczytaj

Szkolenia ADR kierowców należy odnawiać co 5 lat. Nie czekaj do ostatniej chwili. Cały piąty rok jest czasem kiedy możesz wykonać kurs odnawiający uprawnienia, a nowe uprawnienia będą obowiązywały od następnego dnia po wygaśnięciu starych uprawnień.

Kurs specjalistyczny (cysterny, materiały wybuchowe klasy 1, materiały promieniotwórcze klasy 7) możesz wykonać w każdej chwili gdy masz ważne uprawnienia podstawowe. Ważne jest to, że ten kurs specjalistyczny będzie ważny już nie na 5 lat, a tylko do końca trwania uprawnień podstawowych.

Zaświadczenie ADR które otrzymujesz po zdanym egzaminie (nowy wzór ze zdjęciem) ważne jest w transporcie międzynarodowym w każdym kraju stronie Umowy europejskiej ADR.

Egzaminy ADR odbywają się w ośrodku szkoleniowym po zakończeniu kursu. Przeprowadzane są przez komisję w której składzie znajduje się pracownik Urzędu Marszałkowskiego.
Organem wydającym zaświadczenia ADR dla kierowców jest Urząd Marszałkowski. Na wyprodukowanie i wysłanie dokumentu ma 7 dni od dnia otrzymania dokumentów (zazwyczaj czas liczymy od dnia zdania egzaminu).

Egzaminy ADR - Najważniejsze informacje

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej jako test jednokrotnego wyboru. Należy odpowiedzieć prawidłowo na 2/3 pytań.

  • kurs podstawowy – egzamin składa się z 30 pytań (zalicza 20 prawidłowych odpowiedzi) – czas trwania 60 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – egzamin składa się z 18 pytań (zalicza 12 prawidłowych odpowiedzi) – czas trwania 40 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – egzamin składa się z 15 pytań (zalicza 10 prawidłowych odpowiedzi) – czas trwania 30 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze
  • egzamin składa się z 15 pytań (zalicza 10 prawidłowych odpowiedzi) – czas trwania 30 min.

Jak zdobyć uprawnienia ADR

Jak zdobyć uprawnienia ADR

Ukończ 21 lat

Aby przystąpić do kursu i zdobyć uprawnienia, musisz mieć ukończone 21 lat.

Odbywasz kurs podstawowy

Przychodzisz do nas na kurs ADR Podstawowy plus ewentualnie rozszerzony do specjalistycznego jeśli będziesz chciał.

Egzamin

Po przeszkoleniu u nas i pewności, że jesteś gotów wysyłamy Cię na egzamin urzędowy w ośrodku szkoleniowym.

Zdany egzamin

Oczekujemy na przesłanie zaświadczenia ADR

Teraz możesz już pracować w przewozie materiałów niebezpiecznych ADR

Pamiętaj o potrzebie odnowienia zdobytych uprawnień ADR w piątym roku od ich otrzymania.

Gratulacje! Masz uprawnienia!

Przykładowe testy ADR

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 509 753 193

GÓRA